محقق و پژوهشگر حوزه گفت:در ۱۲ فروردین تولد نظام جمهوری اسلامی از نثار خون بهترین فرزندان ایران به وجود آمد و نور اسلام عزیز در ام القرای جهان تشیع پس از گذشت قرن ها در ایران اسلامی متجلی شد.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام والمسلمین حجت الله سروری گفت: روز تولد نظام جمهوری اسلامی از نثار خون بهترین فرزندان ایران به وجود آمد و نور اسلام عزیز در ام القرای جهان تشیع پس از گذشت قرن ها در ایران اسلامی متجلی شد.

وی افزود: شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که توسط میلیونها ایرانی آزاده و مسلمان در طول مبارزات در جای جای ایران اسلامی فریاد کشیده شده بود، در ساختار جدید سیاسی اجتماعی خود با آرای اکثریت ۹۸/۲ درصد تثبیت، و رسماً به تایید ملت مسلمان ایران رسید.

این محقق حوزه بیان کرد: در این شعار، کلمه استقلال به عنوان نخستین هدف مطرح شده بود که امت مسلمان ایران می خواهد « اراده ملی» خود را حاکم بر مقدرات خویش سازد تا بتوانند از نفوذ و دخالتهای بیگانگان رهایی یابد و چه زیبا و متین امام (ره) فرموده است: اگر استقلال کشور خودمان را تحصیل نکنیم سایر چیزها مانند استقلال سیاسی –استقلال فرهنگی –استقلال اقتصادی نه عاریه ای استقلال دینی درست نخواهد شد. .
وی گفت: تشکیل جمهوری اسلامی نه تنها اراده ملی را بر سرنوشت خود تثبیت کرد و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلکه این بارقه امید در دل محرومان و مستضعفان جهان درخشید که بعد از قرنها رنج و درد، جلوه ای از وعده خداوند تبارک و تعالی را شاهد باشند.
نویسنده کتاب اقتصاد مقاومتی بیان کرد: شعار اصلی دیگر، کلمه آزادی بود. در رابطه با آزادی نظرات مختلف و متعددی مطرح می شود؛ اما در اسلام، آزادی جامع ترین و مانع ترین معنا را در بردارد و آن عبارت است از : شرایط سیاسی – اجتماعی لازم برای رشد و تعالی فرد و مردم که در آن موانع قانونی و فراهنگی مثل عرف و عادت و موانع سیاسی، مانند سلطه طاغوت و استعمار و استبداد وجود نداشته باشد.

وی افزود: یعنی انسان در انتخاب عقیده و بیان و نشر آن در چهارچوب قوانین الهی آزاد است، به طوری که مردمی بتوانند هدایت و رشد و تعالی یابند؛ هدف نهایی، کلمه جمهوری اسلامی بود که از به هم پیوستن جمهوری و اسلامی به دست آمده است. کلمه جمهور به معنای توده مردم است و منظور از گنجاندن چنین کلمه ای برای نظام شکل گرفته بعد از انقلاب، اتکا داشتن و تعیین کننده بودن رای مردم در سرنوشت خود و کلیه امور اجرایی کشور می باشد و به طور کلی حکومتی را تبیین می کند که برای تامین زندگی دنیایی مردم متکی به مردم باشد.

حجت الاسلام سروری گفت: پس این انقلاب از آن همه مردم است وهمه در آن سهیم بوده وهستند وبه شخص خاص وحزب وگروه خاصی تعلق نداشته ونخواهد داشت و احدی نمی تواند حرفی سهم خواهی بزند.ما یک امت واحدیم؛ انقلاب از آن خود مردم است.
این محقق حوزه بیان کرد: واژه اسلامی هم به سبب تمایز آن از دیگر نظامهای جمهوری است که ویژگیهای خاص خود را دارد که در آن ارزشهای الهی و قرآنی بر تمامی شئون حاکمیت دارد و همچنین ولی فقیه که بر طبق نظام الهی، ولایت امر و امامت امت را بر عهده می گیرد، علاوه بر تامین زندگی مردم، مسئوولیت هدایت مردم و کمک به رشد و تعالی آنان را نیز بر عهده دارد.

وی گفت: برای تحقق این بخش حیاتی از شعار اصلی انقلاب، نیاز بود تا رسما نظام مشخصی حاکم بر ایران شود و در این راستا بود که رهبری انقلاب اسلامی در اولین روزهای پس از پیروزی رفراندم رسمی را در خصوص تعیین نظام حاکم بر کشور برنامه ریزی فرمودند و به عنوان راهبرد همگانی نیز فرمودند : ” اینجانب به جمهوری اسلامی رای می دهم و از شما هم می خواهم که به آن رای دهید”.
دقیقاً در همین زمان وسوسه های خناسان ومعاندان شروع شد. از جمله اینکه مطرح کردند که حکومت بر اساس «جمهوری» بدون قید دیگری یا اینکه جمهوری دمکراتیک و… باشد؛ لذا امام امت با احساس خطر انحراف ونفوذ دشمن فرمودند:« رای بدهید به جمهوری اسلامی، نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر».

حجت الاسلام سروری بیان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند: جمهوری اسلامی از لحاظ معنای تحت اللفظی بر دو پایه استوار است: یکی جمهور مردم؛ یعنی آحاد مردم و جمعیت کشور؛ اینها هستند که امر اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریتی کشور را تعیین می کنند؛ و دیگری اسلامی؛ یعنی این حرکت مردم، بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلام است».
این نویسنده حوزوی بیان کرد: مردم در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ با حضوری آگاهانه در پای صندوقهای رای، پیروزی نهایی انقلاب اسلامی را با آرای عظیم و باور نکردنی خود تحقق بخشیدند.
وی گفت: بدین ترتیب میوه مبارزات مستمر و پیگیر امت مسلمان ایران در برپایی درخت انقلاب اسلامی به ثمر نشست. و عصر نوینی در تاریخ ایران و اسلام و آزدی خواهان جهان آغاز شد.

پژوهشگر حوزه گفت: در اهمیت این روز مهم ومبارک معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)به شکرانه این پیروزی درخشان در پیام خود فرمودند: …مبارک باد بر شما چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و کرد و بلوچ مطرح نیست و تفاوت بین زن و مرد و بین اقلیت های مذهبی و دیگران در امر اجرای عدالت نیست».
وی اظهارکرد: امام راحل فرمودند که «من به دنیا اعلام می کنم که در تاریخ ایران چنین رفراندومی سابقه ندارد که سرتاسر مملکت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوق ها هجوم آورده و رأی مثبت خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتی را برای همیشه [در] زباله دان تاریخ دفن کنند.