جانشین فرمانده ارتش گفت: در سال هایی که آمریکایی ها و همراهانش به دنبال تهاجم به ایران بودند، این آمادگی دفاعی نیروهای مسلح ایران از سپاه، ارتش و دیگر نیروها بود که بازدارندگی به همراه داشت.

به گزارش پرس شیعه، احمد رضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش در هفتمین همایش سراسری بهداشت، امداد و درمان نیروهای مسلح که صبح امروز سه شنبه ( ۱۸ مهر) در دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار شد، با بیان اینکه پیش از جنگ، باید آماده دفاع بود گفت: اولین برکت آمادگی برای دفاع از کشور اعتماد به نفس است.

وی ادامه داد: دومین برکت آمادگی دفاعی آرامش و اعتماد و ارامش مردم است.

امیر پور دستان سومین نتیجه آمادگی دفاعی نیروهای مسلح را بازدارندگی دفاعی دانست و گفت: آمادگی نیروهای مسلح در این سالهای بویژه سال ۲۰۰۱ که آمریکایی ها و همراهانشان به دنبال تهاجم به ایران بودند، این آمادگی دفاعی نیروهای مسلح ایران اسلامی از سپاه، ارتش و دیگر نیروها بود که بازدارندگی به همراه داشت.

ادامه دارد….