رئیس جمهور سوریه تأکید کرد که هیچ تغییری در ارزیابی های دمشق و مسکو درخصوص گروه های تروریستی صورت نگرفته است.

به گزارش پرس شیعه؛ “بشار اسد” در بخش دوم مصاحبه با خبرگزاری های “ریا نووستی” و “اسپوتنیک” روسیه گفت: مذاکرات بین دو طرف روسی و آمریکایی برای مشخص کردن طرفهای تروریستی انجام شد ولی توافق کاملی در این زمینه صورت نگرفت.
وی افزود: از نظر ما و طرف روس هیچ تغییری در زمینه ارزیابی خود درباره گروه های تروریستی نداده‌ایم.
اسد تأکید کرد: معتقدم که مهمترین مسأله اکنون تسریع فرایند آشتی و ارتباط با عناصر مسلحی است که می‌خواهند سلاح خود را زمین بگذارند. اصول کلی ما به عنوان دولت جذب هر فرد مسلحی است که می خواهد سلاح خود را زمین بگذارد؛ هدف ما بازگرداندن امور به وضعیت طبیعی و حفظ جان شهروندان سوری است.
=