دفتر نخست وزیر عراق از سخنرانی مهم امروز وی در پارلمان خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ دفتر حیدر العبادی اعلام کرد که وی قرار است در این سخنرانی مهم، فهرست نامزدهای پستهای وزارتی را نیز به مجلس ارائه دهد.
سومریه نیوز روز پنجشنبه با اعلام این خبر تأکید کرد که حیدرالعبادی عصر پنجشنبه پس از رسیدن به ساختمان پارلمان به دفتر “سلیم الجبوری” رئیس پارلمان رفت.