نخست وزیر عراق با هدف مقابله با فساد مالی فراگیر در دولت، ترکیب کابینه جدید خود را به پارلمان ارائه کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه گفت به عنوان بخشی از تلاش به منظور تشکیل یک دولت فن سالار با هدف مقابله با فساد مالی فراگیر در دولت، ترکیب کابینه جدید خود را به پارلمان ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه ای که در پایگاه اینترنتی العبادی منتشر شده آمده است نخست وزیر عراق فهرستی از اسامی افراد را برای به عهده گرفتن سمت وزارت به پارلمان ارائه کرده است که کمیته ای ویژه از کارشناسان آنها را بر پایه تخصص، شایستگی، صداقت و مدیریت انتخاب کرده اند. هنوز مشخص نیست در این ترمیم کابینه عراق چه تعداد از وزیران تغییر خواهند کرد. همچنین مشخص نیست آیا نامزدهای جدید برای به عهده گرفتن سمت های وزارت وابسته به احزاب سیاسی قدرتمند عراق هستند یا خیر.

پیش بینی می شود پارلمان عراق که باید در مورد هرگونه تغییرات در دولت رای گیری کند ، عصر روز پنجشنبه تشکیل جلسه دهد. به نظر می رسد در پارلمان اختلاف هایی برسر ترمیم کابینه عراق وجود دارد. برخی از قانونگذاران عراقی خواستار تغییر همه وزیران هستند و برخی دیگر نیز بر تغییرات جزئی در کابینه تاکید دارند.العبادی پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد وزیران خود را برکنار و فن سالاران را به جای آنها قرار دهد تا از این طریق با سیستم ارباب منشی که منجر به فساد مالی در کابینه شده است مقابله کند.

مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی که طرفداران وی روز یکشنبه تحصنی را نزدیک ساختمان پارلمان عراق آغاز کرده اند العبادی را تحت فشار قرار داده است تا افرادی را برای سمت های وزارت انتخاب کند که وابسته با احزاب سیاسی نباشند. مقتدی صدر جمعه گذشته نیز به رهبران احزاب سیاسی عراق هشدار داد اگر برسر راه اصلاحات برنامه ریزی شده حیدر العبادی برای مقابله با فساد مالی در دولت مانع تراشی کنند با اعتراض های خیابانی روبرو خواهند شد.