نخست وزیر عراق در پارلمان اعلام کرد که کابینه او ۱۶ وزیر خواهد داشت.

به گزارش پرس شیعه؛ حیدر العبادی عصر پنجشنبه در جلسه ویژه پارلمان برای معرفی کابینه پیشنهادی، کابینه آتی خود را متشکل از ۱۶ وزیر اعلام کرد.