مجلس دوما در اعتراض به بی حرمتی آمریکا به پرچم این کشور، سفر هیات پارلمانی روسیه به آمریکا را لغو کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از ایتارتاس، مجلس دومای روسیه امروز پنجشنبه در اعتراض به اقدام آمریکا مبنی بر پایین کشیدن پرچم روسیه از املاک این کشور در آمریکا، سفر هیات پارلمانی روسیه به آمریکا را لغو کرد.

گفتنی است اقدام دولت آمریکا به پایین کشیدن پرچم روسیه از ساختمان هیات تجاری این کشور در واشنگتن و همچنین کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو با واکنش شدید کاخ کرملین همراه بوده است.