کاوشگر کنجکاوی در مریخ عکس سلفی جالبی را از خود به زمین ارسال کرد.

به گزارش پرس شیعه، کاوشگر ناسا که ” curiosity” (کنجکاوی) نام دارد، عکسی سلفی را به صورت پانوراما از مریخ ارسال کرد.
ارسال این عکس در ۱۲۲۸ روز مأموریت این کاوشگر در مریخ انجام شد.

pressshia