براساس اعلامیه منتشر شده از سوی بسیاری از نهاد‌های دینی و فرهنگی در میلواکی، به مدت سه روز «آخر هفته اتحاد علیه نفرت» اعلام شده و براساس آن برنامه ها و مراسم مختلفی برگزار خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه؛ جمعیتی متشکل از بسیاری نهاد‌‌های دینی و فرهنگی در شهر میلواکی واقع در ایالت ویسکانسین در آمریکا، از فردا تا سه روز یعنی ۱۳-۱۵ اکتبر ۲۰۱۷، آخر هفته‌ی «اتحاد علیه نفرت» اعلام کرده‌اند. این گروه‌ها و سازمان‌ها از تمامی نژادها، مذاهب و اقلیت‌های مذهبی و فرهنگی طی بیانیه ای مشترک اعلام کرده‌اند که با نفرت، تعصب و نژادپرستی مبارزه خواهند کرد و با اتحاد و همبستگی قصد دارند جامعه متحدی بسازند.

در بیانیه این گروه آمده است: ما مشترکا مفاهیم مربوط به نژادپرستی، اسلام‌هراسی، یهودی‌ستیزی، ترس از «دیگران» و غیره را محکوم می‌کنیم و خود را متعهد به ایجاد یک جامعه قوی با هم می‌کنیم.

در طول این آخر هفته، جوامع مذهبی، فرهنگی و اجتماعی سازمان‌ها، گروه‌ها، نهاد‌ها، مقامات منتخب و شخصیت‌های شناخته شده به فعالیت‌های مختلف، برگزاری نشست های میان ادیانی، گفتگو‌ها و انجام اقدامات مرتبط با مبارزه با نفرت و تفرقه دعوت شده‌اند.

الینا کان مدیر یکی از شوراهای مذهبی در میلواکی در این باره گفت: وقوع حوادثی چون راهپیمایی نژادپرستان نئونازی در شارلتزویل و ظهور بی‌شرمانه تعصب و نفرت در بخش‌های مختلف ایالات متحده زنگ هشداری برای ما بود و باید تلاش بیشتری در این زمینه به کار بگیریم. ما باید جامعه‌ای مستحکم ایجاد کنیم تا قادر باشد به نفرت و نژادپرستی نه بگوید. ما باید جامعه‌ای از شفقت بنا کنیم. حامیان نازیسم و نژاد برتر یک خط روشن را به تصویر درآورده‌اند و ما نیز باید در ایدئولوژی ها و فعالیت‌هایمان در این زمینه صریح باشیم.

پائولو پنباکر رییس و مدیر انجمن زنان جوان مسیحی در جنوب شرقی ویسکانسین نیز در این باره گفت: هدف از تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های مشخص شده این است که صراحتا اعلام کنیم هیچ تحملی برای رفتارهای متعصبانه نداریم و نفرت جایی در قلب مردم ما ندارد.

در این راستا تمامی سازمان‌های مذهبی در سرتاسر منطقه میلواکی برنامه‌هایی در این هفته خواهند داشت.

منبع: حوزه