برخی منابع از آفتابی شدن ولیعهد برکنار شده سعودی در ریاض برای اولین بار از زمان کنار گذاشتن وی از ولیعهدی خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیاالیوم، برخی منابع اعلام کرده اند که محمد بن نایف ولیعهد برکنار شده آل سعود در ریاض دیده شده است.

بر اساس این گزارش؛ محمد بن نایف ولیعهد سابق عربستان به همراه برخی اعضای خانواده اش از جده به ریاض آمده است.

این اولین بار است که ولیعهد سابق عربستان از زمان برکناری اش در ژوئن گذشته و جایگزین شدن محمد بن سلمان به جای وی آفتابی می شود.