هجدهمین نشست از سلسله نشست های آفاق اندیشه با عنوان «هالی اوک بنیانگذار سکولاریسم» برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، هجدهمین نشست از سلسله نشست های آفاق اندیشه با عنوان «هالی اوک بنیانگذار سکولاریسم» برگزار می شود.

در این نشست همایون همتی سخنرانی می کند.

نشست «هالی اوک بنیانگذار سکولاریسم» روز یکشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۶ تا ۱۸ در حسینیه ارشاد برگزار می شود.