در حالی که از چند هفته پیش دولت ترکیه راه اخراج اجباری مهاجرین افغان را در پیش گرفت اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که مردم این کشور نیز به رفتار خشن و نامناسب با مهاجرین افغان روی آورده‌اند.

به گزارش پرس شیعه؛ تعدادی از اتباع افغانستانی مقیم ترکیه می‌گویند که افزایش مهاجرتها در این کشور باعث رفتارهای نامناسب شهروندان ترک با افغانهای مهاجر شده است.

افغانستانی‌های مقیم ترکیه شکایت دارند و می‌گویند رفتار مردم ترکیه با آنها تغییر کرده است.

خبرگزاری بخدی در این زمینه به سراغ «بهشته» ۲۸ ساله شهروند افغانستان که در ترکیه زندگی می‌کند رفته است، وی به این خبرگزاری می‌گوید: ده سال است که در ترکیه زندگی می‌کنم اما تاکنون سابقه نداشت که ترکها اینگونه رفتار نامناسبی با شهروندان افغان داشته باشند.

بهشته در ادامه تأکید می‌کند: پیش از این من مدیر بازاریابی در یکی از شرکتهای تولید مواد غذایی ترکیه بودم اما پس از سرازیر شدن مهاجران افغان به این کشور دیگر اعتبار قبلی برای افغانها باقی نمانده است.

وی افزود از یک سال قبل بیکار است و به هر دفتری که برای کار مراجعه کرده کسی به او کار نمی‌دهد.

به گفته بهشته نزدیک به یک سال و پس از آمدن پناهجویان به ترکیه یا عبور از مرز این کشور اعتبار و ارزش همه افغانستانیها نزد ترکها کم‌رنگ شده است.

بهشته می‌گوید: مردم ترکیه به این باور هستند که مردم افغانستان اعتبار ترکیه را نزد اتحادیه اروپا زیر سؤال برده‌اند.

اکثر مهاجران افغان که می‌خواهند افغانستان را به مقصد اروپا ترک کنند از راه ترکیه خودشان را به یونان و سایر کشورهای اروپایی می‌رسانند، تاکنون ده‌ها مهاجر افغان در آبهای بین ترکیه و یونان غرق شد‌ه‌اند.

اخیرا ترکیه با اتحادیه اروپا تفاهمنامه‌ای امضا کرد که در ازای دریافت پول، جلو سرازیر شدن مهاجران به اروپا را بگیرد.

به نظر می‌رسد پس از دولت ترکیه اکنون مردم این کشور هم نتوانسته‌اند مهاجران افغانستانی را که به واسطه جنگ و اوضاع نامناب کشورشان راه مهاجرت را در پیش گرفته‌اند تحمل کنند.