جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی، با حمله به بازاری در منطقه الاخلود در شهر مقبنه در استان تعز واقع در جنوب غرب کشور، فاجعه جدیدی را در حق شهروندان یمنی رقم زدند.

به گزارش پرس شیعه؛ در این حمله هوایی ۱۳ یمنی به شهادت رسیدند.

در حمله به یک اتومبیل حامل شهروندان در جاده ای در منطقه الاخلود یک خانواده به طور کامل به شهادت رسیده و پنج نفر دیگر نیز در حمله به مناطق مسکونی در المخاء، الضباب و الحنا در غرب الوازیه مجروح شدند.
جنگنده های متجاوز همچنین کامیونهای حامل مواد غذایی در صنعا و مناطق دیگری در شهر بریم در اب و صرواح در مأرب را هدف قرار دادند.
از سوی دیگر، حمله متجاوزان به شهر میدی در حجه و شهر المصلوب در الجوف و منطقه المناسح در البیضا همچنان ادامه دارد. این حملات پس از آن صورت می گیرد که تلاش مزدوران برای پیشروی به سمت مناطق یاد شده برای پنجمین بار پیاپی به شکست انجامید.