گشتی های دریایی رژیم صهیونیستی به قایقهای ماهیگیران فلسطینی در آبهای غزه ، تیراندازی کردند

به گزارش پرس شیعه، قدس پرس تأکید کرد که در این حادثه که شنبه شب روی داد، آسیبی به ماهیگران فلسطینی نرسید.

نظامیان رژیم اشغالگر با جلوگیری از کار ماهیگیران، آنان را مجبور کردند دریا را ترک کنند و به ساحل بازگردند.