رئیس جمهور آمریکا گفت: تندروها به لطف پیمان کلیدی که تاکنون از سوی ۱۰۲ کشور جهان تصویب شده است، درخواهند یافت که دسترسی به مواد هسته ای سخت تر خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، باراک اوباما روز جمعه تاکید کرد که انتظار دارد پیمان مهم و کلیدی مربوط به حفاظت از مواد هسته ای، به زودی اجرایی شود.

وی در ادامه تصریح کرد: پیمان کلیدی حفاظت از مواد هسته ای تاکنون از سوی ۱۰۲ کشور جهان تصویب شده و با اجرا شدن این پیمان، تندروها درخواهند یافت که دستیابی به مواد هسته ای سخت تر خواهد شد.

اوباما در سخنانی در نشست امنیت هسته ای در واشنگتن افزود: با همکاری یکدیگر، کشورهای ما این مساله را برای تروریست ها سخت تر کرده است تا به مواد هسته ای دست یابند.

اشاره رئیس جمهور آمریکا به کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای بوده است. وی گفت: جهان به طور محسوسی خطر ناشی از تسلیحات هسته ای را کاهش داده است ولی این تهدید همچنان وجود دارد.