«نوری المالکی» رئیس ائتلاف ملی عراق تأکید کرد که عملیات نظامی در کرکوک شهروندان کُرد را هدف قرار نمی دهد بلکه با قانون شکنان مقابله می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف ملی عراق از همه طیف های سیاسی خواست با وحدت کلمه برای دفاع از میهن و دستاوردهای روند سیاسی در عراق تلاش کنند.

وی گفت: عملیات برقراری امنیت و بازگرداندن جایگاه و اعتبار دولت مرکزی فقط علیه قانون شکنانی است که صراحتا عدم پایبندی خود به قانون اساسی را نشان دادند و الزامات همزیستی مسالمت آمیز میان اجزاء مختلف جامعه کرکوک را قربانی کردند.

نخست وزیر سابق عراق گفت: مدیریت سیاسی جدایی طلبان بدلیل برخورداری از تخلیلات توسعه طلبان و رفتارهای خلاف قانون اساسی و برغم توصیه های مکرر مرجعیت دینی، کشورهای منطقه و جهان و همه شرکای سیاسی، یک فرصت طلایی را به دولت بغداد دادند تا بتواند شرایط را در مناطق مورد منازعه به وضعیت مطابق با قانون اساسی بازگرداند.