پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳و ۱۴ دی ماه توسط دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳ و ۱۴ دیماه ۱۳۹۶ توسط دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در برج میلاد برگزار می شود.

محورهای کنفرانس در زمینه مهندسی عمران « مدیریت مخاطرات طبیعی و بحرانهای انسان ساز (زلزله، سیل، آتش و آلودگی)»، « طراحی پایدار (سازه، زلزله، ژئوتکنیک)»، « آب، خاک، هوا و محیط زیست»،« حمل و نقل، ارتباطات، ترافیک و روسازی»، « پایش کیفیت ساخت و ساز» هستند.

همچنین «روشهای ارتقای کیفیت و زیست پذیری شهری»، «کیفیت معماری، سیما و منظر شهری و روستایی»، «بافتهای تاریخی و با ارزش شهرها و قابلیتهای آن (میراث های تاریخی، صنعتی و مدرن)»، « نشانه ها، نمادها و مدیریت فرهنگی فضاهای شهری» محور های حوزه معماری  و برنامه ریزی شهری به شمار می رود.

 محورهای ویژه مدیریت شهری شامل « روشهای تامین منابع پایدار برای شهرداریها»، « یکپارچگی نظام مدیریت شهری و پیراشهری»، «مدیریت پسماند در شهرها»، «ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در شهرداری ها» می شود.

آخرین مهلت ارسال مقالات تا ۲۵ آذر ۹۶ است و  نتایج داوری تا ۳ دی ۹۶ اعلام می شود. علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر به www.caup.ir مراجعه کنند.