لبنان اعلام کرد ۳ لبنانی را که برای رژیم صهیونیستی جاسوسی کرده بودند بازداشت و به مراجع قضایی ارجاع داده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «راشا تودی»، لبنان سه نفر را به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت کرده است و بعد از اعتراف این افراد به همکاری با اسرائیل به مراجع قضایی ارجاع داده است.

بر اساس این خبر این سه لبنان به اتهام همکاری با سازمان جاسوسی اسرائیل موساد و «افیخای ادرعی» سخنگوی عربی زبان ارتش این رژیم بازداشت شده اند. بر اساس این خبر این افراد از مواضع حزب الله در القصیر و برخی مناطق در جنوب لبنان عکاس برداری کرده و در مقابل دریافت مبالغ مالی برای اسرائیلی ها ارسال کرده اند.

منابع لبنانی خبر داده اند «عباس مصطفی سلامه» از سال ۲۰۱۵ همکاری با اسرائیل را آغاز کرده است و تصاویر ویدیویی مربوط به شخصیت های سیاسی مهم و مناطق مختلف را در برابر دریافت پول برای اسرائیل ارسال کرده است.

متهم دوم کمال اجود حسن بوده که از سال ۲۰۱۱ همکاری خود با سرویس جاسوسی اسرائیل را آغاز کرده بود و با افیخای ادرعی و جاسوس اسرائیلی یوسف فخر الکابوی همکاری داشته است.

کرم اکرم ادریس دیگر متهم این پرونده است که از سال ۲۰۱۵ برای موساد کار کرده و تصاویری از مواضع نظامی حزب الله در القصیر و مناطق بقاع تهیه کرده و برای عناصر مافوق خود در رژیم صهیونیستی ارسال کرده است.