فرهنگسرای رازی در طول ایام محرم تا اربعین حسینی کلاس های آموزش تعزیه خوانی ویژه نوجوانان را برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه، هنر تعزیه یکی از اصیل ترین سبک های نمایش جهان و یک هنر ایرانی-شیعی ناب است که بسط و توسعه آن از یکسو می تواند به بالندگی هنر های نمایشی را در پی داشته باشد و از سوی دیگر کمک شایانی به توسعه فرهنگ عاشورا در جامعه ایرانی اسلامی ما می کند.

از اینرو فرهنگسرای رازی بر آن شد تا با همکاری مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۴ با برگزاری کلاسهای آموزش تعزیه ویژه کودکان و نوجوانان نسبت به توسعه این هنر در بین نسل آینده گامی بردارد.

بر اساس این گزارش کلاسهای آموزش تعزیه از روز ۲۵مهر ماه الی ۱۰ آبانماه با همکاری مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۴ و باعنوان سوگواره عاشورایی در دو نوبت ۸و ۱۱ صبح در سطح مدارس منطقه با حضور استاد مصطفی حسینی عضو کانون تعزیه خوانان برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات با تلفن ۵۵۴۲۳۳۵۳تماس حاصل کنند.