وزیر خارجه قطر اعلام کرد که سومالی به سبب عدم پیروی از کشورهای محاصره کننده دوحه در معرض حملات و اقدامات انتقام جویانه قرار گرفته است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر اعلام کرد: سومالی به سبب عدم اطاعت و پیروی از کشورهای محاصره کننده قطر  در معرض حملات انتقام جویانه قرار گرفته است.

وی افزود: آفریقا در مرکز نزاع میان قطر و عربستان قرار دارد. کشورهایی که از قبیل سومالی به علت عدم پیروی از کشورهای تحریم کننده دوحه در معرض اقدامات انتقام جویانه قرار گرفته اند. با وجود اینکه کمک های انسانی به آن لغو شد و برخی سیاستمداران سومالیایی در معرض باج گیری قرار گرفتند اما موضع دولت سومالی ثابت و استوار ماند.

شایان ذکر است که کشورهای عربستان، امارات و بحرین و مصر از ماه ژوئن گذشته روابط خود را با قطر قطع کرده اند و این کشور را متهم به حمایت از تروریسم می کنند.