چاپ دوم کتاب «تغییر مذهب در ایران» دین و قدرت در ایران عصر صفوی توسط پژوهشگاه فرنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، چاپ دوم کتاب «تغییر مذهب در ایران» دین و قدرت در ایران عصر صفوی بیست و پنجمین کتاب گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه فرنگ و اندیشه اسلامی بوده که منصور صفت‌گل این اثر را ترجمه کرده است.

دین و قدرت در ایران عصر صفوی پژوهشی درباره پیوند میان نهاد سیاسی و ساختار دیوانی دینی در ایران سده های دهم تا دوازدهم هجری است. ایران در این دوره شاهد تغییراتی جدی در سیاست، جامعه و اقتصاد و نیز با تحولات جهانی چشم گیری هم زمان بود. علمای مهاجر جبل عاملی به ایران عصر صفوی در جامعه‌ای با این ویژگی‌ها فعالیت و با بهره‌گیری از دانش فقهی و موقعیت اجتماعی خویش با تالیف کتاب‌ها و رساله‌ها، مشروعیت صفویان را تحکیم کردند. این کتاب برای مورخان، مردم شناسان و پژوهش گران دینی و دل بستگان به تاریخ ایران عصر صفوی و همه کسانی که به موضوع ریشه‌های بر آمدن ایران جدید علاقمند هستند، سودمند است.

چاپ دوم کتاب «تغییر مذهب در ایران» ترجمه منصور صفت‌گل، با قیمت ۴۲،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.