معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، نظام جدید آموزشی، نظام ترویج علم است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از وزارت علوم، وحید احمدی در گردهمایی سازمان‌ها و نهادهای فعال در حوزه ترویج علم افزود: تفکرهای مختلف و نگاه‌های متفاوتی به علم وجود دارد و امروزه علم و ترویج علم را با نگاه نوین، به عنوان جز اصلی از نظام نوآوری تلقی می‌کنیم، یعنی اگر قائل به نظام نوآوری و نظام جدید هستیم، ابزار قدرتمند، ترویج علم است.

احمدی خاطرنشان کرد: مفهوم علم، چرخه ای است از آموزش، پژوهش و فناوری و ورود آن به زندگی و نهایتا این اعتقاد که مردم به علم علاقه دارند و باید راه‌های صحیح برای توسعه و هدایت علاقه‌مندی آنها را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه علم اگر برای خواص نیز به درستی بیان شود، ترویج علم محسوب می‌شود، افزود: باید به دنبال استفاده صحیح از ابزارهای جدید آموزشی در نظام آموزش عالی کشور باشیم.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه ترویج علم، باعث ایجاد تعادل در جامعه است، خاطرنشان کرد: در جوامع پیشرفته و جوامعی که نظام نوآوری بر آنها حاکم است، فاصله طبقاتی علمی کم است و هر چه این فاصله کمتر باشد، تعادل در جامعه بیشتر می‌شود.

احمدی عنوان کرد: علم را باید هدف‌دار، نظام‌مند و در قالب اینکه جزئی از حلقه اساسی طراحی شده برای رسیدن به آرمان‌های اصلی است، در نظر گیریم.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات اساسی در نقشه جامع علمی کشور، تبدیل علم به گفتمان اصلی جامعه است، گفت: علم زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که با ابزار، روش و نگرش‌های نو در تمامی ارکان جامعه ریشه بدواند و شبکه‌های علمی و اجتماعی، موزه‌های علم و فناوری و ارتباطات بین‌المللی می‌توانند در رسیدن به این امر نقش‌آفرینی کنند.