وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری نوشت: جنگ طلبان اعتراف کردند که بیشتر نگران رعایت برجام توسط ایران هستند تا نقض آن.

به گزارش پرس شیعه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پیامی توئیتری منتشر کرده است.

در این پیام آمده است:

«جنگ طلبان اعتراف کردند که بیشتر نگران رعایت برجام توسط ایران هستند تا نقض آن توسط ایران (اشاره به مصاحبه یکشنبه نتانیاهو) هیچ بازی تبلیغاتی نمی تواند این واقعیت را بپوشاند. آمریکا باید سعی کند تعهداتش را اجرا کند،  درست مثل ایران.»