سمنان – مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی گفت: انقلاب ادبیات کودک در سال های اخیر هنوز تکمیل نشده است.

به گزارش پرس شیعه؛ مرتضی مزینانی صفابین همزمان با زوز جهانی کتاب کودک اظهار داشت: ادبیات کودک و نوجوان حوزه تخصصی قابل توجه با ظرفیت های ویژه ای است که در سال های پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران دستخوش تغییرات اساسی و تحولات خوشایندی شد.

وی تصریح کرد: ادبیات کودک و نوجوان در سال های اخیر و در تاریخ معاصر ایران جلوه ای ویژه یافته و از جهات گوناگونی دستخوش تحولات شگرف زیرساختی شده است؛ اما این انقلاب محتوایی هنوز کامل نیست.

این مدرس دانشگاه معتقد است: انقلابی که در ادبیات ایران به طور عام و ادبیات کودک و نوجوان به طور خاص تری در سال های اخیر رخ داده است،گام های زیادی تا تکامل فاصله دارد.

مزینانی صفابین گفت: ادبیات در این بخش به یاری ابزارها و عوامل گوناگونی توانسته است خود را با فرهنگ بومی و محلی در بسیاری از موارد و حتی در کتب درسی با فرهنگی مذهبی و ملی تناسب دهد؛ اما مضامین متعددی وجود دارد که هنوز نیاز به پرداخت بیشتر در آن حس می شود.

وی ادامه داد: به قولی، ادبیات بیان حال یک جامعه است و ادبیات کودک و نوجوان نیز باید بیان حال امروز کودکان و نوجوانان ایران اسلامی با در نظر داشتن قابلیت ها و کارکردهای فضای مجازی و رسانه های دیگری غیر از کتاب باشد.

این کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی معتقد است: مفاهیم اساسی مانند استقلال، انقلاب، رزمندگی، شهید و شهادت، برابری و برادری، رشادت و حماسه و از این دست تعابیر که پس از انقلاب اسلامی وارد ادبیات ایران شد، هنوز در حوزه ادبیات کودک و نوجوان به تکامل عینی نرسیده و لازم است در این بخش تلاش های بیشتری صورت گیرد.

مزینانی صفابین اضافه کرد: آرمان انقلاب اسلامی نیز به طور ویژه و دقیقی در کتاب های ویژه کودکان و نوجوانان مورد نظر قرار نگرفته است و باید داستان های کوتاه و بلند ویژه این بخش تولید و ارایه شود.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی تولدی دیگر در ملت ایران و ادبیات این مرزوبوم ایجاد کرد؛ اما این تولد را در حوزه ادبیات و کتب کودک و نوجوان به طور محسوس شاهد نبوده ایم.

وی تصریح کرد: عمده کتب ویژه کودک و نوجوان موجود در بازار کتاب ایران ترجمه یا بازتولید کتاب های غربی است که این امر به دلیل عدم تناسب با فرهنگ بومی و محلی مردم ما چندان نمی تواند مفید معنای پرورش ذهنی کودکان و نوجوانان و تربیت سالم آنها باشد.