کتاب زندگی کوروش نوشته گزنفون با ترجمه ابوالحسن تهامی توسط انتشارات نگاه به چاپ چهارم رسید.

به گزارش پرس شیعه؛ کتاب «زندگی کوروش» نوشته گزنفون با ترجمه ابوالحسن تهامی دوبلور باسابقه کشور توسط انتشارات نگاه به چاپ چهارم رسیده است.

اولین چاپ این ترجمه از کتاب مذکور در سال ۹۰ منتشر شد و حالا چاپ چهارمش به بازار نشر عرضه شده است.

گزنفون، نویسنده این اثر، آن را حدود ۲ هزار و ۴۰۰ سال پیش نوشته است و قلم و نگارش او تاثیر زیادی بر اقبال از کتاب و خوانده شدنش طی ادوار تاریخی داشته است. این کتاب پیش از آن که زندگی نامه کوروش پادشاه هخامنشی باشد، درس نامه زندگی است که در قالب داستان روایت می‌شود و به مخاطب خود این مطلب را آموزش می دهد که چگونه راه‌های خوشبختی را هموار کند.

گزنفون در این کتاب برای زبردستان، آیین سروری را برشمرده و به زیر دستان شیوه فرمان گزاری را آموزش داده است. این حکیم یونانی در این اثر همچنین برای سپهبدان رازهای لشکرکشی، لشکر بری، و پیروزی بر دشمن را ذکر کرده و به سربازان فضیلت دلیری تعلیم می‌دهد. گزنفون در کتابش که درباره کوروش نوشته، به شهریار جوان می آموزد که دادگری چیست و راه کشورداری و رهبری مردمان کدام است.

چاپ چهارم این کتاب با ۳۷۵ صفحه و قیمت ۲۵۰ هزار ریال منتشر شده است.