افراد نقابدار و سیاهپوش در شهر استکهلم سوئد به پناهجویان حمله کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

به گزارش پرس شیعه، حدود ۱۰۰ فرد نقابدار با پوشیدن لباس سیاه در میدانی در شهر استکهلم سوئد برای حمله به پناهجویان تجمع کردند.
به گفته پلیس گروه نقابداران با توزیع بروشورهایی مردم را علیه پناهجویان تحریک می کنند.
شاهدان اعلام کردند که به نظر می رسد افراد نقابدار مهاجم خارجی هستند.

روزنامه های سوئدی تأکید کردند، مهاجمان نقابدار به افراد با ظاهر خارجی حمله می کردند.
سوئد با جمعیت ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بالاترین نسبت سرانه پناهجویان را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد؛ این کشور اخیرا اعلان کرده است که قصد اخراج ده ها هزار تن را در سال های آتی دارد.
سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶۳ هزار پناهجو در سوئد درخواست پناهندگی دادند.
روزنامه “آفتونبلادت” به نقل از یک شاهد عینی نوشت نقابداران با توزیع شب نامه هایی با شعار «دیگر بس است»، تلاش می کنند شهروندان را برای حمله به پناهجویان تحریک کنند.