کمیته انتخاباتی اقلیم کردستان از تعلیق تمامی اقدامات عملی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست در این اقلیم خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المیادین، کمیته انتخاباتی اقلیم کردستان از تعلیق تمامی اقدامات عملی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست در این اقلیم خبر داد.