انسان پس از پیری از هر عملی همانند آموزش، عبادت و … باز می ماند؛ اما اگر از قبل سرمایه داشته باشد، در دوران پیری نیز از همان سرمایه استفاده خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله سبحانی صبح امروز در درس خارج اصول در مسجد اعظم قم با اشاره به روایتی از امام موسی کاظم(ع)، اظهار داشتند: حضرت فرمودند: «قال النبی مَن تَعَلَّمَ فی شَبابِهِ کانَ بِمَنزِلَهِ الوَشمِ فِی الحَجَرِ ، ومَن تَعَلَّمَ و هُوَ کَبیرٌ کانَ بِمَنزِلَهِ الکِتابِ عَلى وَجهِ الماءِ/ پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آن که در جوانى اش بیاموزد ، آموخته اش مانند نقش بر سنگ است و آن که در بزرگ سالى بیاموزد، مانند نوشتن بر روى آب باشد».

ایشان ادامه دادند: از نظر روانشناسی قوای انسانی در جوانی نو؛ اما در دوران پیری، پیر است؛ البته قانونی که امام معصوم می فرماید، جنبه غالبی دارد؛ ممکن است نادری پیدا شود که در دوران پیری هم به جایی برسد.

این مرجع تقلید ابراز داشتند: مقصود از این حدیث آن است که باید به دوران جوانی توجه داشته و فرصت خود را صرف آموزش کنیم؛ هرچه می توانید مطالعه و مباحثه نموده و بنویسید.

این استاد برجسته حوزه در پایان خاطرنشان ساختند: انسان پس از پیری از هر عملی همانند آموزش، عبادت و … باز می ماند؛ اما اگر از قبل سرمایه داشته باشد، در دوران پیری نیز از همان سرمایه استفاده خواهد کرد.