نقش طلبه در جامعه سازندگی روحی است ولازم است این سازندگی ابتدا ازخود شخص شروع شود تا بتواند جامعه از برکات اخلاقی او بهره ببرند.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله علوی گرگانی پیش ازظهر امروز در دیدار جمعی از طلاب و روحانیون براخلاق و تهذیب تاکیدکردند و گفتند: اگر طلبه خود را جدای ازمباحث اخلاقی بداند شکست خورده است.
ایشان گفتند: یکی ازمهمترین دلایل تاثیر گذاری علمای سلف در جامعه، متخلق و آراسته بود به اخلاق و تهذیبی بود وهیچ وقت خود را جدای از مردم نمی دانستند در بین وبا مردم بودند، مردم هم به آنها اعتماد می کردند.
معظم له با تاکید بر اینکه در مهذب شدن به اخلاق فرقی بین طلبه ورزشکار و غیره نمی کند، افزودند: اگر طلبه ورزشکار بتواند تهذیب را سرلوحه برنامه های قراردهد قطعا می تواند شاهد اثرگذاری بهتر آن باشد.
حضرت آیت الله علوی گرگانی در پایان گفتند: نقش طلبه در جامعه سازندگی روحی است و لازم است این سازندگی ابتدای از خود شخص شروع شود تابتواند جامعه از برکات اخلاقی او بهره ببرند.