تامین هزینه های دانشگاه برای بعضی افراد سنگین است، لازم است در این رابطه به فکر نیازمندان بود و طوری برنامه ریزی کرد تا آنها بتوانند ادامه تحصیل دهند.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله سبحانی عصر امروز در دیدار فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و هئیت همراه درقم تاکید کردند: اگر چه تاسیس دانشگاه آزاد توانست مشکل کنکور را برطرف کند، ولی باید رشته هایی راه اندازی شود که نیازکشور را از بین ببرد.
این مرجع تقلید بابیان اینکه در خارج کشور رشته و پروژه های راه اندازی می شود که نیاز کشورهایشان رابرطرف می کند و از این طریق هزینه های جاری هم تأمین می شود، افزودند: باید سعی کرد این نوع برنامه های مفید که اروپایی ها در مراکز علمی خود اجرا کرده اند و به موفقیت رسیده اند، مسئولین دانشگاها و مراکزعلمی کشوراین برنامه موفقیت آمیز را در دانشگاه علمیاتی کنند تا سبب کاهش هزینه ها شود.
معظم له با بیان اینکه تامین هزینه های دانشگاه برای بعضی افراد سنگین است، اظهار داشتند: لازم است در این رابطه هم به فکر نیازمندان بود و طوری برنامه ریزی کرد تا آنها بتوانند ادامه تحصیل دهند.
ایشان برتفکیک جنسیتی دانشگاها تاکید کردند و گفتند: تفکیک به معنای این است که دختران و پسران هر کدام در جایی درس بخوانند؛ عملیاتی شدن این برنامه می تواند به عفت و پاکدامنی جامعه و دختران پسران کمک فراوانی کند.
حضرت آیت الله سبحانی گفتند: همین تفکیک جنسیتی درشهر قم اجراشده و آثار خوبی به همراه داشته و از جمله آن، حفظ عفت و پاکدامنی جوانان است.
معظم له با تاکید براینکه اسلامی کردن علوم انسانی بسیار مهم است افزودند: علوم اسلامی را افرادی تدریس کنند که استاد و متخصص می باشند؛ کسانی که بتوانند شبهات اعتقادی جوانان را پاسخ گو باشند و شبهات عقیدتی را ازبین ببرند نه اینکه افرادی باشند که قادر به پاسخ گویی نیستند.