نماینده مصر در شورای امنیت شهرک سازی رژیم صهیونیستی را تهدید کننده زندگی فلسطینی ها دانست.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، عمرو ابوالعطا نماینده مصر در شورای امنیت در جلسه شورای امنیت درباره خاورمیانه گفت: ما خواستار توقف شهرک سازی هستیم که زندگی فلسطینی ها را تهدید می کند.

وی از جامعه جهانی خواست که راهکار تشکل دو کشور را نجات دهد.

از سوی دیگر ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل نیز برای پایبندی به به راهکار تشکیل دو کشور بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ تاکید کرد.

وی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی همه قوانین و منشورهای بین المللی را نقض می کند و بر آن اصرار دارد.