جمعیت ملی-اسلامی الوفاق بحرین در خصوص زندانیان سیاسی در این کشور و وخامت وضعیت آنان بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، جمعیت ملی-اسلامی الوفاق بحرین در خصوص زندانیان سیاسی در این کشور و وخامت وضعیت آنان بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: ۴۰۰۰ زندانی در زندانهای بحرین اند که در معرض انتقام جویی سیاسی نیروهای امنیتی اند، زندانیانی که به علت حرکت مردمی ای که خواستار تحول دموکراتیک ، عدالت، پایه گذاری دولتی قانونمند و موسساتی، متوقف نمودن تبعیض و فساد است بازداشت و محاکمه شده اند.

این بیانیه می افزاید: محرومیت از تمامی حقوق” تبدیل به وسیله جدیدی برای آزار و اذیت و تجاوزات به زندانیان سیاسی شده است و بدین ترتیب ۴۰۰۰ زندانی سیاسی در بحرین در معرض انواع مختلف انتقام جویی و اعمال محدودیت اند.

الوفاق تاکید کرده است شرایط دشواری که زندانیان در آن بسر می برند زنگ خطر را در خصوص سرنوشت آنان به صدا در آورده است، رسیدگی پزشکی به بیماران خاصی ارائه نمی گردد، از جمله مواردی که مبتلا به بیماری های سخت و مزمن اند، محیط و شرایط زندان غیر انسانی است که این در مغایرت با استاندارهای دنیا در خصوص رفتار با زندانیان است.

جمعیت الوفاق یادآور شد تمامی زندانهای چهارگانه بحرین “حوض الجاف، زندان مرکزی جو ، زندان زنان و زندان کودکان” صحنه تجاوز به حقوق زندانی اند اما این تجاوزات حقوقی در دو زندان “حوض الجاف (بازداشتگاه موقت) و جو (زندان محکومین)” تمرکز بیشتری یافته اند.

در پایان این بیانیه آمده است بیشترین رنجی که این زندانیان می برند شامل فقدان امنیت عمومی و اجتماعی ، نبود کرامت انسانی، ادامه شیوه تعامل مغایر با کرامت، شرایط غیر انسانی، تجاوز به حقوق دینی و عدم وجود شرایط مناسب بهداشتی است.