دبیر کل سازمان بدر از خانواده هایی که از کرکوک خارج شده اند خواست که سریعا به منازل خود بازگردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از السومریه، هادی العامری دبیر کل سازمان بدر از خانواده هایی که از کرکوک خارج شده اند خواست که سریعا به منازل خود بازگردند.

وی افزود: خانواده هایی که از کرکوک بیرون رفته اند سریعا به منازل خود بازگردند زیرا نیروهای امنیتی حمایت لازم را از آنها به عمل می آورند.

شایان ذکر است که به تازگی نیروهای عراقی، قدرت دولت مرکزی را در کرکوک بسط داده اند.