نمایی سه بعدی از سیاره پلوتون که توسط فضاپیمای نیوهورایزنز گرفته شده منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه؛ این عکس سه بعدی متعلق به منطقه ای کوهستانی، موسم به Tartarus Dorsa در سیاره پلوتون است. این تصویر منطقه ای به وسعت ۳۰۰ کیلومتر را پوشش می دهد.

این تصویر سه بعدی توسط فضاپیمای New Horizons که به مدت ۱۴ دقیقه بر فراز این سیاره در حال پرواز بود، گرفته شده است.
در این عکس می توان مناطقی را مشاهده کرد که بصورت تیغه دار هستند و ارتفاع آنها ۵۰۰ متر و به عرض ۳ تا ۵ کیلومتر است.

تصویر سه بعدی از سیاره پلوتون