یحیی السنوار از رهبران جنبش مقاومت اسلامی «حماس» با بیان اینکه هرگز رابطه خود با ایران را قطع نخواهیم کرد، گفت: کسی نمی تواند ما را مجبور کند رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسیم.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، یحیی السنوار از رهبران جنبش مقاومت اسلامی «حماس» گفت: هیچکس توانایی مجبور کردن حماس به خلع سلاح و به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی را ندارد.

وی افزود: روابط حماس با ایران هرگز قطع نخواهد شد.

این رهبر حماس در اظهاراتی برای جوانان غزه در واکنش به خواسته رژیم صهیونیستی و آمریکا برای خلع سلاح حماس گفت: هیچ احدی در این جهان نمی تواند ما را خلع سلاح کند.

السنوار تاکید کرد: ما مبارزان آزادی و انقلاب برای آزادی ملت خود هستیم و طبق قوانین حقوق بین الملل با اشغالگری مبارزه می کنیم.