توماس دی میزیر، وزیر کشور آلمان گفت: اسلام دین رحمت و صلح است و ارتباطی با تروریست‌ها ندارد.

به گزارش پرس شیعه؛ توماس دی میزیر، ضمن سخنانی در مرکز اسلامی «الازهر» در قاهره گفت: دین اسلام کاملا از نفرت و خشونت به دور است.

وی با اشاره به این که جهان امروز نیازمند تسامح(مدارا) و همزیستی مسالمت‌آمیز است، افزود: کشور آلمان به اسلام و مسلمانان احترام می‌گذارد.

توماس دی میزیر گفت: «دوست دارم این پیام را از الازهر برای جهانیان ارسال کنم که اسلام دین تسامح و مدارا است و ارتباطی با تروریست‌ها ندارد».

وزیر کشور آلمان اظهار داشت: تسامح دینی به معنای ممنوعیت اعتقاد دیگران و یا حذف آن‌ها نیست، اما احترام به تفاوت به معنای احترام گذاشتن به عقاید دیگران است.

وی در ادامه پناهندگان را به ادغام در جامعه آلمان دعوت کرد و گفت: مخالفت‌هایی که در جوامع غربی علیه مسلمانان صورت می‌گیرد، نتیجه گسترش پدیده اسلام‌هراسی است.