روز اربعین حسینی در عراق، یک روز پس از اربعین به تقویم ایران، یعنی جمعه ۱۹ آبان خواهد بود.

به گزارش پرس شیعه، دفتر آیت الله سیستانی، محرم امسال ۳۰ روزه بوده و امروز آخرین روز محرم است.

مسئول دفتر این مرجع تقلید، به پرس شیعه گفت: هلال ماه صفر برای ایشان محرز نشده و محرم امسال ۳۰ روزه بوده و فردا اولین روز ماه صفر است.

بنابراین خبر، به فتوای آیت الله سیستانی، روز اربعین حسینی در عراق، یک روز پس از اربعین به تقویم ایران، یعنی جمعه ۱۹ آبان خواهد بود.