کارگاه آموزشی «مارکس و هایدگر، بحثی درباره اومانیسم» با تدریس سید مجید کمالی از ۱۵ آبان ماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، به همت گروه پژوهشی تاریخ و تمدن غرب پژوهشکده غرب شناسی و علم پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کارگاه آموزشی «مارکس و هایدگر، بحثی درباره اومانیسم» برگزار می شود.

در این نشست که با تدریس دکتر سید مجید کمالی و با هدف افزایش دانش نظری و فهم انتقادی و تاریخی از معنای متافیزیک در دوره مدرن برگزار می شود، موضوعاتی مانند متافیزیک نزد مارکس و هایدگر، ایدئولوژی آلمانی، حقیقت انسان نزد مارکس و هایدگر و سرنوشت اومانیسم بحث می شود.

شرکت در این دوره برای دانشجویان و مترجمین آثار هایدگر، روشنفکران و علاقه مندان به فلسفه در حوزه و دانشگاه مفید است.

مدت زمان این دوره که روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می شود، ۴ جلسه ۲ ساعته است.

این کارگاه از ۱۵ آبان ماه آغاز می شود و هزینه ثبت نام آن ۱۰۰ هزار تومان و برای دانشجویان و طلاب و اعضای هیئت علمی حوزه و دانشگاه، همکاران و ثبت نام کنندگان گروهی ۸۰ هزار تومان است.

به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر داده می شود که ارزش علمی و اداری دارد و قابل ترجمه و مورد تأیید وزارت علوم است.

علاقه مندان به شرکت در این کارگاه برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام می توانند به سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه کنند.