نخست وزیر اسپانیا از اجرایی شدن بند ۱۵۵ قانون اساسی این کشور خبر داد و اعلام کرد که در طی آن دولت کاتالونیا لغو می شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، نمایندگان دولت اسپانیا پس از نشست ویژه در خصوص استقلال کاتالونیا اعلام کردند که  بند ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا در مورد کاتالونیا اجرا خواهد شد و به این ترتیب استقلال کاتالونیا لغو می شود.

«ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا که دستور این امر را صادر کرده است، در این خصوص گفت: چگونه به اینجا (استقلال کاتالونیا) رسیدیم؟ این یک فرآیند یک طرفه و خارج از قانون بود و با فشار آوردن به دولت اسپانیا برای پذیرش همه پرسی کاتالونیا، شروع شد.

وی افزود: طبق ماده ۱۵۲ قانون اساسی اسپانیا ما نمی توانیم رفراندوم  کاتالونیا را بپذیریم.  قانون اساسی اسپانیا توسط کاتالونیا زیرپا گذاشته شد. هرچند که دولت کاتالونیا در حال حاضر خارج از قوانین اسپانیا قرار دارد.

راخوی ادامه داد که دولت مرکزی اسپانیا در جریان نشست ویژه‌ای در خصوص خلع قدرت دولت کاتالونیا و نفی قدرت جدایی‌ طلبان به توافق رسید و بدین ترتیب بند ۱۵۵ قانون‌اساسی اسپانیا اجرایی می‌شود.

گفتنی است که ماده ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا ماده ای از قانون اساسی است که فقط در موارد خاص مورد استفاده قرار می گیرد.