منابع وابسته به دولت مستعفی یمن مدعی توقیف یک کشتی ایرانی با ۲۹ خدمه در غرب جزیره سقطرا در اقیانوس هند شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسکای نیوز، منابع وابسته به دولت مستعفی یمن مدعی توقیف یک  کشتی ایرانی شدند.

این منابع مدعی شدند که یک کشتی ایرانی با ۲۹ خدمه پس از ورود به آبهای یمن در غرب  جزیره سقطرا توقیف شده است.

منابع مذکور ادعا کردند: تحقیقات از خدمه کشتی درباره جزییات محموله و منابع تامین مالی آن در جریان است.

جزایر سُقُطرا یا سُقُطریٰ (به عربی: سقطری) مجمع‌الجزایری است که در غرب اقیانوس هند، میان دو قارهٔ آسیا و آفریقا و در دهانهٔ خلیج عدن قرار دارد. این جزایر از آن کشور یمن است.