اعتراضات چندصد نفری مردم در مقابل پارلمان اوکراین در اعتراض به فساد در ساختار دولتی این کشور همچنان ادامه دارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، با ادامه تجمع چندصد نفری مردم در «کی‌یف» پایتخت اوکراین در برابر پارلمان این کشور که از سه شنبه هفته پیش آغاز شده است، تنش ها در این کشور بالا گرفت.

ماجرا از آنجا آغاز شد که مردم در پایتخت اوکراین در اعتراض به مصونیت قضایی سیاستمداران این کشور سه شنبه گذشته مقابل پارلمان تجمع کرده، در چادرهائی به نشانه اعتراض مانده و شب را به صبح رساندند.

معترضان در این تجمع، خواستار انجام اصلاحاتی از قبیل تأسیس دادگاه‌های مبارزه با فساد و لغو مصونیت قضایی قانونگذاران اوکراین در ساختار دولت کنونی این کشور هستند.

این در حالیست که تداوم این اعتراضات، درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی را نیز در پی داشته است.