هزاران نفر از شهروندان آلمانی در اعتراض به وجود «دشمنی و نژادپرستی» در پارلمان این کشور به خیابان ها آمده و اعتراض کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دیلی صباح، هزاران نفر از شهروندان آلمانی در اعتراض به وجود «دشمنی و نژادپرستی» در پارلمان این کشور به خیابان ها آمده و اعتراض کردند. این تظاهرات از منطقه برندنبورگ (دروازه) برلین آغاز شده و تا مقابل ساختمان پارلمان ملی در این شهر ادامه یافته است.

گفته می شود این اعتراضات نسبت به رفتار حزب راستگرای افراطی «ای اف دی» و سیاست های این حزب صورت گرفته است.

لازم به ذکر است پارلمان جدید آلمان سرانجام امروز برای نخستین بار در این دور تشکیل جلسه داد. درحالیکه ۹۲ تن از نمایندگان پارلمان را اعضای حزب ای اف دی تشکیل می دهند که رقمی حدود ۱۲.۶ درصد جمعیت تمام اعضای پارلمان به حساب می آیند.

بر اساس گزارش های رسیده، معترضان با بنرهایی همچون: «اول، انسانیت»، «ای اف دی را متوقف کنید» و «قلب من برای گوناگونی می تپد» در این تجمع حاضر شده بودند.

این درحالیست که «پیتر فلرشر»، رهبر حزب افراطی ای اف دی ضمن محکوم کردن این تظاهرات، این اقدام را «حمله ای علیه دمکراسی» توصیف کرد.