جنبش التغییر اقلیم کردستان عراق خواستار استفعای رئیس و مسئولان این اقلیم به دلیل شکست های سیاسی و نظامی شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از السومریه، جنبش التغییر کردستان عراق خواستار استعفای مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان و معاون وی به سبب شکست های نظامی و سیاسی شد.

شورش حاجی سخنگوی جنبش التغییر اقلیم کردستان عراق در نشست خبری گفت: اوضاع بحرانی که اقلیم کردستان شاهد آن است نتیجه تصمیمات فردی درباره همه پرسی است.

وی افزود: اقلیم کردستان مساحت جغرافیایی زیادی را از دست داده است و حمایت قدرت های بین المللی را نیز که طرح تعویق همه پرسی را ارائه داده بودند از دست داده است.

حاجی تاکید کرد: جنبش التغییر بر استعفای جمعی مسئولان اقلیم کردستان به سبب شکست های نظامی و سیاسی اصرار دارد و نظام ریاستی اقلیم باید به نظام پارلمانی تبدیل شود. دولت کنونی اقلیم باید منحل و دولت وفاق ملی برای اداره مرحله کنونی تشکیل شود.

وی از متوسل شدن جنبش التغییر به گزینه های دیگری بدون اینکه نامی از این گزینه ها ببرد در صورت عدم توجه به خواسته های این جنبش خبر داد.