جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)اعلام کرد که آزادی همه اسرای مشمول قرارداد وفاداری با آزادگان، شرط ارائه اطلاعات درباره نظامیان صهیونیستِ اسیر ِ این جنبش است.

به گزارش پرس شیعه؛ حماد رقب سخنگوی حماس  اعلام کرد که شرط گردان های عزالدین قسام برای ارائه اطلاعات درباره چهار نظامی صهیونیست در اسارت این جنبش، آزادی همه فلسطینی های ربوده شده در جریان قرارداد وفاداری با آزادگان است؛ وی این پرونده را مستقل از هر پرونده دیگری دانست.

گردان های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی حماس پیشتر خبر اسارت ۴ نظامی صهیونیست در باریکه غزه را اعلام و تاکید کرد که رژیم اشغالگر قدس بدون پرداخت هزینه، هیچ اطلاعاتی درباره این چهار نفر کسب نخواهد کرد.

خاطرنشان می شود که شمار فلسطینی های دربند صهیونیست ها به بیش از ۷هزار نفر می رسد که شماری از آنها زن و کودک هستند.