دبیر علمی کنگره بزرگداشت آیت الله شهید مصطفی خمینی گفت: شهید مصطفی اگر چه آثارش به زبان عربی است و تاکنون ترجمه نشده است. اندیشه های وی آورده بسیاری برای جامعه علمی خواهد داشت.

به گزارش پرس شیعه، کنگره بزرگداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی آیت الله شهید سیدمصطفی خمینی در دانشگاه تهران برگزار شد.

حجت الاسلام ذوعلم در این نشست گفت: سرفصل هایی که درباره ابعاد مختلف اندیشه های مرحوم مصطفی خمینی قابل بررسی است، گسترده است که امیدوارم در ادامه بتوانیم این حرکت علمی را ادامه دهیم و در مورد ابعاد فکری ایشان در زمینه فلسفه، فقه، اندیشه سیاسی اسلام و … کارهای جدی انجام شود.

در این کنگره تاکید بر این بود که مقالات ناظر بر اندیشه های سیدمصطفی خمینی باشد که پس از ارزیابی ۱۵ مقاله انتخاب شد. دو جلد کتاب مجموعه مصاحبه هایی است که در ابعاد علمی و سیاسی ایشان انجام شده که با چهره های برجسته ای صورت گرفته است. یک جلد کتاب شرح حال ایشان و مجموعه مکاتبات ایشان است. رساله ولایت فقیه ایشان ترجمه شده و منتشر خواهد شد که بسیار دقیق و عمیق ادله فقهی و فلسفی را برای ولایت فقیه مطرح کرده است. امام در مورد ولایت فقیه رساله مکتوب نداشتند اما مرحوم مصطفی خمینی رساله مکتوبی در این باب تدوین کرده است.

وی ادامه داد: ما به این الگوهای علمی و اخلاقی و انقلابی نیاز داریم تا جوانان ما از آنها استفاده کنند اما باید گفت در جامعه ما کار علمی در مورد مرحوم مصطفی خمینی صورت نگرفته است. ما طی این کنگره در شهرهای مختلف برنامه های متنوعی برای شناخت این شخصیت بزرگ برگزار کردیم و این کارها کافی نیست. امیدواریم این برنامه ها نقطه آغازی برای کار علمی دقیق تر بر روی این شخصیت برجسته باشد. شهید مصطفی اگر چه آثارش به زبان عربی است و تاکنون ترجمه نشده اما ادبیاتی علمی و حوزوی دارد، همچون شهید مطهری که نگاهشان برای نسل ما بسیار آموزنده بود اندیشه مرحوم مصطفی خمینی می تواند برای جامعه علمی و انقلابی ما آورده های بسیاری داشته باشد.