حجت الاسلام رحیمیان، گفت: مرحوم مصطفی خمینی در دوره ای خاص ایفای نقش کرد و عمده نقش ایشان به دلیل حاکمیت خفقان برای تاریخ و برای مردم پنهان مانده است.

به گزارش پرس شیعه، کنگره بزرگداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی آیت الله شهید سیدمصطفی خمینی در دانشگاه تهران برگزار شد.

حجت الاسلام رحیمیان، رئیس شورای این کنگره و تولیت مسجد مقدس جمکران در این نشست گفت: مرحوم مصطفی خمینی در دوره ای خاص ایفای نقش کرد و عمده نقش ایشان به دلیل حاکمیت خفقان برای تاریخ و برای مردم پنهان مانده است. از زمان شهادت ایشان جریان نهضت امام اوج گرفت و در صحنه خبر و رسانه ها ثبت شد. طبعا خدمات و فعالیت های مرحوم مصطفی خمینی پنهان مانده است.

وی افزود: بالاترین شناخت را نسبت به مرحوم آقامصطفی، حضرت امام(ره) داشتند. حضرت امام(ره) کنار مفاتیح شان به عنوان یادبود دستخطی در مورد آقامصطفی نوشتند با این مضمون که نور بصرم به لقاءالله شتافت. برای اولین بار سال ۶۲ بود که مرحوم حاج احمدآقا آن مفاتیح را به من دادند و دستخط امام چاپ شد. جمله دیگر امام این بود که آقامصطفی امید آینده اسلام بود، این امید برای آینده اسلام شامل معانی خاصی است و شایستگی های این انسان بزرگ را نشان می دهد.

حجت الاسلام رحیمیان تصریح کرد: بعضی محورهای شخصیت حاج آقامصطفی را مقام معظم رهبری بیان کردند که یکی از آنها جامعیت علمی ایشان بود. هیچ وقت منظره آن هماوردی قهرمانانه حاج آقامصطفی در درس امام و آن اشکالاتی که وارد می کردند را فراموش نمی کنیم. هر وقت مرحوم آقامصطفی بحث امام را متوقف می کرد و اشکال به اوج می رسید ما تازه اصل مطلب را دریافت می کردیم.

رئیس شورای این کنگره و تولیت مسجد مقدس جمکران افزود: دومین ویژگی ایشان تهذیب نفس و معنویت بود. ما سالهای طولانی در موقعیت های مختلف خدمت ایشان بودیم. مرحوم آقامصطفی در ایام زیارت های مخصوصه بر زیارت امام حسین(ع) تاکید داشت. در سال ۴ یا ۵ بار با پای پیاده برای زیارت سیدالشهداء(ع) می رفت. وقت عبادت و قرائت ادعیه مختلف که فرا می رسید ایشان اشکشان جاری می شد و از گریه او ما هم به گریه می افتادیم.

حجت الاسلام رحیمیان ادامه داد: سومین ویژگی ایشان ساده زیستی است. ایشان سرسوزنی روحیه آقازادگی نداشت. مرحوم مصطفی در اوج ساده زیستی به شکل یک طلبه واقعی زندگی کرد و سر سوزنی از موقعیت امام(ره) کیسه ای برای خود ندوخت. حاج احمدآقا هم این گونه بود. فهم عمیق و درک سیاسی، تبری و تولی، زیرکی و تیرهوشی در شناخت دوست و دشمن از دیگر ویژگی های ایشان است.

وی گفت: بعد از ۱۵ خرداد و دستگیری امام مرحوم آقامصطفی نقش بزرگی در صیانت از شخصیت حضرت امام ایفا کرد. زمانی که صحبت از اعدام امام بود یک موج مردمی شکل گرفت که مرحوم آقامصطفی نقش مهمی در آن داشت.

رئیس شورای این کنگره و تولیت مسجد مقدس جمکران تصریح کرد: مرگ آقامصطفی یک ویژگی مهم ازحضرت امام را مکشوف کرد و آن صبر امام در این مصیبت بزرگ بود. یکی از ویژگی های امام که نقش اساسی در پیروزی نهضت و فاع مقدس داشت احیای فرهنگ شهادت بود. جرقه اولیه آن هم با مقاومت و ایثار و ایستادگی بود که امام در مقابل این مصیبت بزرگ داشت چرا که امام فرمودند شهادت آقامصطفی لطف خفیه الهی بود چرا که روند انقلاب را سرعت داد.