سازمان ملل متحد اعلام کرد که یازده میلیون کودک یمنی به دلیل جنگ موجود در این کشور «نیاز مبرم» به کمک های انسانی دارند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد از نیاز مبرم میلیون ها کودک یمنی به کمک های انسانی در پی تجاوز به این کشور از سال ۲۰۱۵ خبر داد.

در همین راستا، این دفتر اعلام کرد که بیش از یازده میلیون کودک یمنی به دلیل جنگ موجود در این کشور که از سال ۲۰۱۵ آغاز شده است نیاز مبرم به کمک های انسانی دارند.

گفتنی است که عربستان سعودی با چراغ سبز آمریکا و همراهی برخی دیگر از کشورهای عربی وابسته به خود بیش از دو سال و نیم است تجاوز به یمن را آغاز کرده است.

در طول این تجاوز هزاران نفر از مردم یمن از جمله کودکان شهید و زخمی و خسارات زیادی نیز به زیرساخت های این کشور وارد شده است.