نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به «العیساویه» در قدس اشغالی ۳۰ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری وفا، اقدامات خصمانه صهیونیست ها در اراضی اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، صهیونیستها به صورت وحشیانه به منطقه «العیساویه» واقع در قدس اشغالی یورش بردند.

به دنبال این حمله وحشیانه درگیری شدیدی میان نظامیان صهیونیست و شهروندان فلسطینی درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونستها در این حمله ۳۰ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.