فقهُ اللهِ اکبر(هرمنیوتیک معنوی خدا در قرآن و شعر فارسی) تالیف سید سلمان صفوی و مهوش السادات علوی از سوی آکادمی مطالعات ایرانی لندن منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه، کتاب «فقه الله اکبر»، در باب تجلی خدا در قرآن و شعر فارسی از بابا طاهر تا قیصر امین پور، شامل مقدمه و شش فصل در ۶۳۶ صفحه منتشر شده است.

کتاب فقه الله اکبر با نگاهی نو به استنباط احکام معنوی و عملی خدا در قرآن کریم پرداخته است.  از سوی دیگر فهم معنوی عرفا از خدا به سبک هنری در هزار سال تاریخ هنر شعر عرفانی فارسی همراه با تحلیل عمیق دیدگاه برخی حکیمان و عارفان نظیر فردوسی، مولوی و شیخ صفی الدین اردبیلی ارایه شده است.

فصول کتاب فقه الله اکبر عبارتند: فصل اول- تعریف و انواع فقه. فصل دوم- تاریخ خداشناسی از زرتشتیت تا دوره مدرن. فصل سوم- روش هرمنیوتیک معنوی فهم قرآن. فصل چهارم- نگاه اجمالی به فقه الله در قرآن. فصل پنجم- نگاه تفصیلی به فقه الله در قرآن. فصل ششم- تجلی خدا در منظومه های عرفانی فارسی.

در فصل ۶ تجلی خدا در شعر بابا طاهر، حلاج، فردوسی، ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدالله انصاری، ناصر خسرو، سنایی، عطار، نظامی، مولوی، عراقی، سعدی، شیخ صفی الدین اردبیلی، حافط، شاه نعمت الله ولی، آرتیمانی، فیض کاشانی، نیما یوشیج، سپهری، شهریار، امام خمینی و قیصر امین پور ذکر شده است.

بین معارف اسلامی؛ «فقـهُ اللهِ اکبر» برترین معرفت است. «فقـهُ اللهِ اکبر» علمی است که پس از تهذیب نفس وَ پالایش و اصلاح قلب از طریق صدقِ توجه الی الله تعالی در دل سالک تجلی می یابد. بدین نحو که «أن تعبد الله کأنک تراه و إن لم تکن تراه فإنه یـراک»: الله تعالی را چنان عبادت کنی که گویی او را می بینی، پس اگر او را نمی بینی؛ او تو را می بیند. «فقـهُ اللهِ اکبر»؛ عرفان و معرفت شهودی به خدا، صفات، اسماءالحسنی و افعال حق تعالی است.

خدایی که «هُوَ الوَاحِدُ الأَحَد فِی ذَاتِـهِ وَ أَسمَائِـهِ وَ صِفَاتِـهِ وَ أَفعَالِـهِ. وَ هُوَ وَحدَهُ، وَحدَهُ، وَحدَهُ» است: «لَیسَ کمِثـلِـهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ»(سوره شوری: آیه ۱۱): هیچ چیز مانند او نیست و اوست شنوا و بینا. «و أنه سبحانه الرب … و کل ما سواه مربوب، و هو الملک … و کل ما سواه مملوک». لذا علم به «الله» و أسماء و صفات و افعال حضرت حق جلَّجلالـه اشرف علوم و برترین علم قدسی است. «فقـهُ اللهِ اکبر» از مقوله شهود و مکاشفه وَ محصول ریاضت نفس، تجربه‌ عرفانی و مجاهدت معنوی است. «فقـهُ اللهِ اکبر» حکمتی است که در قلب منـوَّر به نـور حقّ ظهور می یابد. جنس علم «فقـهُ اللهِ اکبر» از نوع دیدن و چشیدن است، نـه دانستنِ صِرف.
دکتر سید سلمان صفوی و دکتر مهوش السادات علوی دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشگاه لندن و عضو هیئت علمی آکادمی مطالعات ایرانی لندن و عضو هیئت مؤسس و هیئت علمی دانشنامه معاصر قرآن کریم هستند.
ناشر: انتشارات سلمان آزاده. مرکز پخش: تهران، میدان فاطمی، ساختمان فاطمی، واحد۲۱، تلفن: ۸۸۳۹۲۴۸۲.