ژنرال بازنشسته سعودی می گوید که ارتباط عربستان و رژیم صهیونیستی یک ارتباط علمی، فکری و انسانی است و ماهیت سیاسی ندارد.

به گزارش پرس شیعه، «انور عشقی» ژنرال بازنشسته سعودی در گفتگو با شبکه روسیا الیوم گفت که ارتباط بین عربستان و اسرائیل یک ارتباط علمی، فکری و انسانی است و ماهیت سیاسی ندارد.

عشقی که هم اکنون مدیر مرکز پژوهش های راهبردی و حقوقی خاورمیانه است گفت: هدف اساسی عربستان، اصول تایید شده از سوی سازمان ملل متحد و موضوعات مورد تایید کشورهای عربی یعنی طرح صلح عربی است.

ژنرال بازنشسته سعودی افزود: در اسرائیل نیز همانند جهان عرب، تندروها و افراطی ها حضور دارند اما شمار تندروها در اسرائیل بسیار اندک است.

عشقی در پاسخ به آمادگی افکار عمومی عربستان درباره پذیرش عادی سازی روابط علنی با اسرائیل نیز مدعی شد: بر اساس آن چه شنیده ام و ملک عبدالله (پادشاه پیشین عربستان) گفته است، هیچ گونه عادی سازی روابط با اسرائیل وجود ندارد، بلکه همه سخنانی که در این باره گفته می شود، سیاه نمایی است، اسرائیل باید طرح صلح اعراب درباره کشور فلسطین را نه تنها به رسمیت بشناسد بلکه آن را اجرا کند.